ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางภาษิตา เฉียงภาเลิศ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายโสภณ เดชฉกรรจ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2