ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางภาษิตา เฉียงภาเลิศ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายโสภณ เดชฉกรรจ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3