ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสงคราม ทีน้ำคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม