ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศด่วน โรงเรียนวัดปัจจันตาราม (อ่าน 88) 03 มี.ค. 64
ประกาศด่วนที่สุด สพป.สมุทรสาคร (อ่าน 72) 27 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 69) 27 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 70) 26 ก.พ. 64
ประกาศด่วน โรงเรียนวัดปัจจันตาราม (อ่าน 59) 26 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 83) 21 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 90) 13 ก.พ. 64
ขอแจ้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียน มาส่งงานและรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน (อ่าน 98) 11 ก.พ. 64
ประกาศด่วน แจ้งปิดเรียน ( 1 ก.พ. 2564 ถึง 28 ก.พ. 2564 ) (อ่าน 86) 02 ก.พ. 64
คำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 312/2564 เรื่อง แก้ไขระยะเวลาใช้บังคับฯ (อ่าน 108) 02 ก.พ. 64
ประกาศด่วน แจ้งปิดเรียน ( 1 ก.พ. 2564 ถึง 14 ก.พ. 2564 ) (อ่าน 71) 01 ก.พ. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 78) 01 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 71) 31 ม.ค. 64
ขอแจ้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียน มาส่งงานและรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน (อ่าน 71) 29 ม.ค. 64
ประกาศด่วน แจ้งปิดเรียน ( เลื่อนการเปิดเรียน ) (อ่าน 65) 27 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯ (อ่าน 94) 27 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 122) 24 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 125) 16 ม.ค. 64
คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 (อ่าน 123) 16 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดปัจจันตาราม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (อ่าน 105) 11 ม.ค. 64
ขอแจ้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียน มาส่งงานและรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน (อ่าน 120) 11 ม.ค. 64
ประกาศด่วน แจ้งปิดเรียน ( 4 ม.ค. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2564 ) (อ่าน 109) 08 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 113) 08 ม.ค. 64
ขอแจ้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียน มาส่งงานและรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน (อ่าน 110) 04 ม.ค. 64
ประกาศด่วน แจ้งปิดเรียน ( 3 ม.ค. 2564 ถึง 15 ม.ค. 2564 ) (อ่าน 3092) 31 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3094) 30 ธ.ค. 63
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ (อ่าน 3082) 30 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3080) 29 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3075) 24 ธ.ค. 63
ประกาศ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 (อ่าน 3085) 22 ธ.ค. 63
ขอแจ้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับเอกสารประกอบการเรียนการสอน (อ่าน 3063) 22 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดปัจจันตาราม เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 3049) 21 ธ.ค. 63
ประกาศด่วน แจ้งปิดเรียน ( 21 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ม.ค. 2564 ) (อ่าน 3054) 20 ธ.ค. 63
ขอเชิญชวนสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 (อ่าน 3046) 04 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3055) 01 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.จุไรรัตน์ ศรีสุข ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเวียง (อ่าน 3073) 11 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 3039) 04 พ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 3038) 02 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 3038) 05 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 3036) 02 ต.ค. 63