ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา (อ่าน 191) 02 ก.ค. 63
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร (อ่าน 181) 13 มิ.ย. 63
ช่องทางรับชมการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) (อ่าน 247) 17 พ.ค. 63
แจ้งนักเรียน/ผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)และอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 233) 14 พ.ค. 63
กำหนดการรับเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (อ่าน 215) 22 เม.ย. 63
แจ้งประกาศผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 316) 12 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 299) 11 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 266) 11 เม.ย. 63
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดเวลาเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 232) 10 เม.ย. 63
ประกาศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม(ยกเลิกเนื่องจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19) (อ่าน 205) 10 มี.ค. 63
ประกาศผล ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 446) 21 มี.ค. 62
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 387) 04 มี.ค. 62
กำหนดการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 766) 04 มี.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 436) 22 ก.พ. 62
ขณะนี้โรงเรียนวัดปัจจันตารามอยู่ในระหว่างการสร้างอาคารเรียนขออภัยในความไม่สะดวก (อ่าน 355) 20 ก.พ. 62
แจ้งสถานที่และกำหนดการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 341) 29 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองร่วมสมทบทุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 424) 20 ธ.ค. 61
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดปัจจันตารามได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 352) 28 พ.ย. 61