ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศด่วนที่สุด สพป.สมุทรสาคร
ประกาศด่วนที่สุด
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม "ปิดสถานศึกษาต่อไป"
และจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล ทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ได้วางแผนไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,19:13   อ่าน 123 ครั้ง