ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียน/ผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)และอุปกรณ์การเรียน

+++ ขอแจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครอง มารับเอกสารประกอบการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)และอุปกรณ์การเรียน โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว +++

หมายเหตุ : ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่คนละระดับชั้นกัน สามารถเลือกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของระดับชั้นนั้นมารับเอกสารพร้อมกันได้

โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,16:56   อ่าน 3346 ครั้ง