ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดเวลาเรียนปีการศึกษา 2563

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563

#ภาคเรียนที่1 ห้วงเวลา 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
#ภาคเรียนที่2 ห้วงเวลา 1 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

"ในแต่ละภาคเรียนจะมีการเปิดเรียนประมาณ 4 เดือน เช่น ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นจึงเปิดเรียนต่อภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ครบตามกำหนดระยะเวลา 4 เดือน จึงไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติเหมือนเดิม

แต่หากทางโรงเรียนต้องการให้มีวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถยืดหยุ่นได้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนในวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) แล้วจึงทดแทนมาเป็นวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน"

อำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.obec.go.th/archives/242701

โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2563,12:23   อ่าน 65 ครั้ง