ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม ทีน้ำคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 25 มี.ค. 2564 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ เดชฉกรรจ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 13 พ.ย. 2563 ถึง 24 มี.ค. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางจุไรรัตน์ ศรีสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 15 พ.ย. 2561 ถึง 12 พ.ย. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบงกช ดอกเตย
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 1 มิ.ย. 2561 ถึง 14 พ.ย. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ศักดิ์สิทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต นิลโนรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ปัญญาประทีป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 -2551
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ วิมานจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ขวัญดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเนื่อง รอดทัศนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489 - 2524