ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรระดมความร่วมมือช่วยกันช่วยกันล้างทำความสะอาดโรงเรียน
วันที่ 24 ก.พ. 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดปัจจันตารามระดมความร่วมมือช่วยกันล้างทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่ช่วยอำนวยความสะดวกส่งรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นให้กับทางโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564,18:59   อ่าน 110 ครั้ง