ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้ปกครอง/นักเรียน มาส่งงานและรับเอกสารประกอบการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 18 ก.พ. 2564
ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับเอกสารประกอบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกระดับชั้นโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และทางโรงเรียนได้มีการมอบนมโรงเรียน ถุงยังชีพและปัจจัยยากจนให้กับนักเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,10:48   อ่าน 162 ครั้ง