ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้ปกครอง/นักเรียน มาส่งงานและรับเอกสารประกอบการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 4 ก.พ. 2564
วันที่ 4 ก.พ. 2564 ผู้ปกครอง/นักเรียน มาส่งงานและรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกระดับชั้นโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และทางโรงเรียนได้มีการมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,21:48   อ่าน 82 ครั้ง