ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน (On Demand)
นักเรียนเรียนรู้กับครูผู้สอนประจำวิชาโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน เช่น Facebook ,Zoom ,Google Meet ,Quizizz ฯลฯ โดยมีการใช้หนังสือเรียนประกอบกับการทำแบบฝึกหัดอยู่ที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นหลัก วันที่ 4 ม.ค. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2564
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2564,16:46   อ่าน 133 ครั้ง