ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่บ้าน(On Hand)
นักเรียนเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียนและทำแบบฝึกหัดอยู่ที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ม.ค. 2564
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563,13:14   อ่าน 72 ครั้ง