ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลี้ยงส่ง ผอ.จุไรรัตน์ ครูอารีย์ และครูกฤตพร
วันที่ 13 พ.ย. 2563 เลี้ยงส่ง ผอ.จุไรรัตน์ ศรีสุข ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดหัวเวียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูอารีย์ ศรีโภคา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาจังหวัดนครปฐม และครูกฤตพร กลิ่นสักโก พร้อมทั้งเลี้ยงต้อนรับแนะนำครูใหม่ ได้แก่ ครูวีรยุทธ พุ่มสงวน , ครูพรนภา ใจเพชร , ครูศศิธร สุเพ็ญ และครูรจนา หมีเงิน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,14:25   อ่าน 44 ครั้ง