ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมกับสถานพินิจฯ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วันที่ 25 ก.ค. 2562
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,07:30   อ่าน 45 ครั้ง